Tarihçe
 • Kuruluş ENDA

  Enda Enerji Holding A.Ş. Sayıları 100’ü aşkın Egeli sanayici ve iş insanı tarafından sadece enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere İzmir’de kuruldu.

 • Gönen HES İlk Santral

  Grubun ilk santrali olan Gönen HES’in “Yap-İşlet-Devret İmtiyaz Sözleşmesi” imzalandı ve yatırıma başlandı.

 • Kuruluş “Egenda”

  Enda Enerji Holding A.Ş. İle benzer ortak yapısında ve sadece enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere, 5.000 TL sermaye ile Egenda A.Ş. kuruldu.

 • Gönen HES İşletmede

  Grubun ilk santrali olan 10,6 MW kapasiteli Gönen HES Yap-İşlet-Devret modeli ile Mart ayında ticari işletme faaliyetlerine başladı.

 • Sermaye Artışı

  Rüzgâr projelerinin lisans müracaatları EPDK’ya yapıldı. Enda’nın sermayesi 3 milyon TL’ye çıkarıldı.

 • Pamuk HES İşletmede

  Grubun ikinci santrali olan 23,7 MW kapasiteli Pamuk HES serbest üretim şirketi statüsüyle Ekim ayında ticari işletme faaliyetleri ve Serbest piyasada elektrik ticareti faaliyetleri başlatıldı.

 • Çaygören HES & Antalya DGS İşletmede

  Grubun üçüncü ve dördüncü santrali olan 4,6 MWe Çaygören HES ve 34,9 MWe Antalya Enerji (1.Faz) Doğalgaz santrali serbest üretim şirketi statüsüyle Haziran ayında ticari işletme faaliyetlerine başladı. Enda’nın sermayesi 26,6 milyon TL’ye çıkarıldı.

 • Sermaye ve Lisans Artışı

  Eğlence 1-2 HES ve Manavgat-2 HES projelerinin üretim lisansları alındı. Enda’nın sermayesi 60 milyon TL’ye, Egenda’nın ise 40 milyon TL’ye çıkarıldı.

 • Kapasite Artışı

  Antalya Enerji (2.Faz) Doğalgaz santrali kapasite artırım yatırımı tamamlandı ve şirket Haziran ayından itibaren 52,4 MW kapasite ile faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.

  15 MW kapasiteli Yaylaköy RES proje lisansı grup bünyesine katıldı. Diğer 4 RES projesinin üretim lisansları alındı.

   

 • Akçay HES İşletmede

  Grubun beşinci santrali olan 28,8 MW kapasiteli Akçay HES serbest üretim şirketi statüsüyle Ağustos ayından itibaren ticari işletme faaliyetlerine başladı.

  Antalya Enerji (3.Faz) Doğalgaz santrali kapasite artırım yatırımı tamamlandı ve şirket Ağustos ayından itibaren 94,2 MW kapasite ile ticari işletme faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.

 • Tuzla JES İşletmede

  Grubun altıncı santrali olan 7,5 MW kapasiteli Tuzla Jeotermal A.Ş. serbest üretim şirketi statüsüyle Ocak ayında ticari işletme faaliyetlerine başladı.

 • Tirenda DGS İşletmede

  Grubun yedinci santrali olan 58,4 MW kapasiteli Tirenda Doğalgaz santrali serbest üretim şirketi statüsüyle Aralık ayında ticari işletme faaliyetlerine başladı.

 • Sermaye Artışı

  RES projeleri için TEİAŞ’la iletim hatlarına katılım ve bağlantı sözleşmeleri imzalandı, yatırımlara katılım payları ödendi. Enda’nın sermayesi 105,75 milyon TL’ye Egenda’nın ise 100 milyon TL’ye çıkarıldı.

 • Eğlence I ve II HES İşletmede

  RES projeleri türbin tedarikçi firma seçimi ve kredi temin çalışmaları tamamlandı.

  Grubun sekizinci ve dokuzuncu santrali olan 26 MW kapasiteli Egenda/Eğlence-2 HES Nisan ve 42,7 MW kapasiteli Egenda/Eğlence-1 HES Haziran ayında serbest üretim şirketi statüsüyle ticari İşletme faaliyetlerine başladı.

 • Lisans Süre Artışları

  08 Nisan 2014 tarihli 4962-9 sayılı EPDK kurul kararı ile Akçay HES’in üretim lisans süresi 40 yıldan 49 yıla çıkarıldı. Çaygören HES üretim lisansının 35 yıl olan lisans süresini 49 yıla çıkarmak için Mayıs 2014 tarihinde EPDK’ya müracaat edildi.

  RES projelerinin bakanlık ön proje onayları alındı.

  01 Aralık 2014 tarihinde Pamuk HES’in satışı gerçekleşti. Egenda olarak EPİAŞ’a kurucu ortaklık için başvuruda bulunuldu.

   

 • Sermaye Artışı

  2015 yılında yapılan sermaye artışı ile Enda’nın sermayesi 234 Milyon TL’ye çıkarılmıştır. 

  Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. adına 50.000 adet Pay ile EPİAŞ’a ortak olmuştur.

 • 5 RES İşletmede

  5 adet rüzgâr projesi işletmeye alındı. (Yaylaköy, Germiyan, Urla, Alaçatı, Mordoğan)

  2006 yılından bu yana işletmede olan Antalya Enerji Üretim A.Ş.’nin lisansı 2016 yıl sonu itibariyle sonlandırıldı. 

  2016 yılının Kasım ayında Toptan ve serbest tüketicilere elektrik ticareti yapmak üzere ENSAT Elektrik Enerjisi Tedarik Ticaret A.Ş. kuruldu.

 • Sermaye Artışı

  Enda’nın sermayesi 234 Milyon TL’den 300 Milyon TL’ye çıkarıldı.

  2011 yılından bu yana işletmede olan Tirenda Doğalgaz santralinin üretim lisansı 31 Mayıs 2017 tarihinde sonlandırıldı.

  Manavgat II HES’in lisans sonlandırma işlemleri 02.03.2017 tarihinde tamamlandı.

  5 rüzgâr santralinin şube açılışları yapıldı ve işyeri açma ve çalışma ruhsatları alındı.

 • Gönen HES’in devri, SAP Canlı Geçişi

  07.03.1998 tarihinde YİD modeli ile işletmeye alınan Gönen HES’in 20 yıllık işletme yılını doldurması sebebiyle 07 Mart 2018 tarihinde Özelleştirme İdaresine devri gerçekleşti.

  Eğlence 1 HES’in 42,65 MWe’den 43,50’ye, Eğlence II HES’in 26 MWe’den 27,2’ye kapasite artışı gerçekleşti.

  Enda, Su Enerji’deki %90, Yaylaköy’deki %50 payını Egenda’ya devir etti.

  Enerji sektöründeki ilk SAP S/4HANA Projesi kapsamında tüm süreçler SAP sisteminde canlıya alınmıştır.

 • ISO Kalite Belgeleri

  Enda Holding ve iştirak şirketlerinde ISO 9001 – ISO 45001- ISO 27001- ISO 50001- ISO 14001 ve ISO 10002 sertifikaları alınmıştır.

  Antalya Enerji A.Ş.’nin yıl sonu itibariyle satış işlemleri tamamlanmış ve Gönen HES’in tasfiyeyi yapılarak şirket sonlandırılmıştır.

  Yıl sonu itibariyle Halka Arz için SPK’ya müracaat edilmiştir.

 • Halka Arzın Durdurulması

  27.08.2020 Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların çoğunluğunun Enda ve Egenda’nın birleşmesinden sonra halka arzı talep etmeleri sebebiyle halka arz sonlandırılmıştır.

 • Halka Açıklık – Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı

  Ortak sayımızın 500 geçmesiyle halka açık konuma gelindiğine dair SPK’ya başvuruda bulunulmuştur.
  Kayıtlı Sermaye Tavanı 600.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.
   

 • Hibrit ve Güneş Santrallerimiz

  Rüzgar santrallerimizde kapasite artış başvuruları ve ayrıca tüm santrallerimizde ek olarak hibrit güneş santrali projelerimiz için başvurular yapılmıştır. Ayrıca yeni güneş santrali projemizin arazisi satın alınmıştır. İştirakimiz Tuzla JES, Sera Gazı Karbon Ayak İzi ISO 14064-1 sertifikasını almıştır.